ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒