ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒


เอกสารแนบ