ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ ร่วมอวยพรและขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับ

คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ ร่วมอวยพรและขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับ


เอกสารแนบ