ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)


เอกสารแนบ