ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายมอบหมายให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยจะไม่ทนต่อการทุจริต” (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายมอบหมายให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยจะไม่ทนต่อการทุจริต” (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)


เอกสารแนบ