ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบสวัสดิการเยี่ยมอาการป็วยของเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบสวัสดิการเยี่ยมอาการป็วยของเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ


เอกสารแนบ