ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ