ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นิติกรชำนาญการ และนิติกร ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ดําเนินรายการวิทยุ “ศาลจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง” ในหัวข้อความรู้เรื่อง “ยืม”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นิติกรชำนาญการ และนิติกร ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ดําเนินรายการวิทยุ “ศาลจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง” ในหัวข้อความรู้เรื่อง “ยืม”


เอกสารแนบ