ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนฯ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “Trust Leadership” โดยผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนฯ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “Trust Leadership” โดยผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)


เอกสารแนบ