ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

คณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

คณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ