ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายราชการไปประจำศาลอื่น

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายราชการไปประจำศาลอื่น


เอกสารแนบ