ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับดีเด่นประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับดีเด่นประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


เอกสารแนบ