ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด” โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด”  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด”


เอกสารแนบ