ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนหรือปราบปรามในเขตอำนาจศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนหรือปราบปรามในเขตอำนาจศาลจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ