ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมนิติกรและเจ้าพนักงานคดีประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสอนการย่อข้อกฎหมายตามโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสรุปย่อข้อกฎหมายในคำพิพากษา

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมนิติกรและเจ้าพนักงานคดีประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสอนการย่อข้อกฎหมายตามโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสรุปย่อข้อกฎหมายในคำพิพากษา


เอกสารแนบ