ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์แผนกเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์จากศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์แผนกเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์จากศาลจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ