ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์และภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์และภริยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ