ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการ “นัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านระบบคิวอาร์โค้ด” คู่ความสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วเข้าไปกรอกรายละเอียดลงทะเบียนนัดหมายรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสำนวนไว้ล่วงหน้า ๑ วันทำการ เมื่อคู่ความมาศาลสามารถขอรับบริการตามที่นัดหมายได้ทันที

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการ “นัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านระบบคิวอาร์โค้ด” คู่ความสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วเข้าไปกรอกรายละเอียดลงทะเบียนนัดหมายรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสำนวนไว้ล่วงหน้า ๑ วันทำการ เมื่อคู่ความมาศาลสามารถขอรับบริการตามที่นัดหมายได้ทันที


เอกสารแนบ