ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

โปรแกรมออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรมให้สามารถนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่ความสามารถรอรับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดได้ภายใน 15 นาที นับแต่ยื่นคำร้อง

โปรแกรมออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรมให้สามารถนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่ความสามารถรอรับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดได้ภายใน 15 นาที นับแต่ยื่นคำร้อง


เอกสารแนบ