ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบของขวัญที่ระลึก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของนางสาวสมมาตร รักษ์กระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบของขวัญที่ระลึก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของนางสาวสมมาตร รักษ์กระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ


เอกสารแนบ