ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของนางสาวสมมาตร รักษ์กระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของนางสาวสมมาตร รักษ์กระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ


เอกสารแนบ