ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring: EM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring: EM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินการ


เอกสารแนบ