ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ปี ๒๕๖๑ เพื่อลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล โดยไม่ต้องดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ปี ๒๕๖๑ เพื่อลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล โดยไม่ต้องดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม


เอกสารแนบ