ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ รวมมอบสวัสดิการเยี่ยมอาการป่วยบุตรชายของนางณิชาภา เขียวขำ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ รวมมอบสวัสดิการเยี่ยมอาการป่วยบุตรชายของนางณิชาภา เขียวขำ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ


เอกสารแนบ