ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่พนักงานต้อนรับดีเด่นประจำเดือนกรกฏาคม 2561

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่พนักงานต้อนรับดีเด่นประจำเดือนกรกฏาคม 2561


เอกสารแนบ