ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์และจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์และจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี


เอกสารแนบ