ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธี วางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธี วางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช


เอกสารแนบ