ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มีคำสั่งแต่งตั้งนายชัยพิพัฒน์ กระแสเทพ ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มีคำสั่งแต่งตั้งนายชัยพิพัฒน์  กระแสเทพ ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560


เอกสารแนบ