ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาใช้ในงานปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) หรือที่เรียกว่า "EM" เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาใช้ในงานปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) หรือที่เรียกว่า "EM" เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม


เอกสารแนบ