ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเค้กและอวยพรวันเกิดให้แก่ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกิดในเดือนมิถุนายน

นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเค้กและอวยพรวันเกิดให้แก่ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกิดในเดือนมิถุนายน


เอกสารแนบ