ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
เอกสารแนบ