ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำ ตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมข้อหารือข้อราชการ โดยมีนายอดิศร ตรีเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์และนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำ ตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมข้อหารือข้อราชการ โดยมีนายอดิศร ตรีเนตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์และนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ