ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับการเลือกตั้งแก่หัวหน้า ส่วนราชการ และร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับการเลือกตั้งแก่หัวหน้า ส่วนราชการ และร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ


เอกสารแนบ