ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมหัวหน้าส่วนฯ และพนักงานคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมรับ ตรวจราชการของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และแจ้งนโยบายการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ

นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมหัวหน้าส่วนฯ และพนักงานคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมรับ ตรวจราชการของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และแจ้งนโยบายการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ


เอกสารแนบ