ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟัง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว โดยผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟัง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว โดยผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)


เอกสารแนบ