ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาใช้ ในงานปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) หรือที่เรียกว่า “EM” เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาใช้ ในงานปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) หรือที่เรียกว่า “EM” เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม


เอกสารแนบ