ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และนางดาหวัน ประดิษฐ์ผล นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ นายมานะ สุขเกษม ตำแหน่ง พนักงานหมาย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และนางดาหวัน ประดิษฐ์ผล นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ นายมานะ สุขเกษม ตำแหน่ง พนักงานหมาย


เอกสารแนบ