ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม โครงการ “เพิ่มช่องทางการระงับข้อพิพาทด้วย การไกล่เกลี่ย ” และ โครงการ “ลดการใช้กระดาษส่วนไกล่เกลี่ย”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม โครงการ “เพิ่มช่องทางการระงับข้อพิพาทด้วย การไกล่เกลี่ย ” และ โครงการ “ลดการใช้กระดาษส่วนไกล่เกลี่ย”


เอกสารแนบ