ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเตรียมความพร้อมในการนำระบบประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการทางกฎหมายมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว

 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเตรียมความพร้อมในการนำระบบประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการทางกฎหมายมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว


เอกสารแนบ