ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัด การเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว”

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัด การเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว”


เอกสารแนบ