ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธี เวียนเทียนและบำเพ็ญจิตตภาวนา เนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธี เวียนเทียนและบำเพ็ญจิตตภาวนา เนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561


เอกสารแนบ