ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระ พุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระ พุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561


เอกสารแนบ