ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลจังหวัดสุรินทร์

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลจังหวัดสุรินทร์


เอกสารแนบ