ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมติดตามสำนวนของศาลชั้นต้นมาพัฒนาปรับปรุงต่อยอด เป็นโปรแกรมออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมติดตามสำนวนของศาลชั้นต้นมาพัฒนาปรับปรุงต่อยอด เป็นโปรแกรมออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด


เอกสารแนบ