ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลางผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และนางสาวสาวิตรี นาคมั่น ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมมอบสวัสดิการเยี่ยมอาการป่วยบิดาของนางสาวอริสา โนนศิลา นักวิชาการ พัสดุปฏิบัติการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลางผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และนางสาวสาวิตรี นาคมั่น ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมมอบสวัสดิการเยี่ยมอาการป่วยบิดาของนางสาวอริสา โนนศิลา นักวิชาการ พัสดุปฏิบัติการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ


เอกสารแนบ