ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เพิ่มทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม"

ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เพิ่มทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม"


เอกสารแนบ