ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และนิติกรชำนาญการพิเศษร่วมให้การต้อนรับ อธิบดีกรมบังคับคดี,ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6,ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์,ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ในโอกาสเข้าเยี่ยมและร่วมปรึกษาข้อราชการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และนิติกรชำนาญการพิเศษร่วมให้การต้อนรับ อธิบดีกรมบังคับคดี,ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6,ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์,ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ในโอกาสเข้าเยี่ยมและร่วมปรึกษาข้อราชการ


เอกสารแนบ