ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ตามโครงการ "ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลการบังคับคดีระหว่างศาลจังหวัดบุรีรัมย์ กับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์"

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ ตามโครงการ "ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลการบังคับคดีระหว่างศาลจังหวัดบุรีรัมย์ กับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์"


เอกสารแนบ