ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง


เอกสารแนบ