ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์


เอกสารแนบ